Farm tourism

แปรรูปยังไงให้ zero waste

เรียนรู้การแปรรูป และการนำทุกส่วนของผลผลิตในฟาร์มไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดกับเรา

ปลูกผักไงให้หัวใจพองโต

มาปลูกผักกับเราให้หัวใจพองโตด้วยวิถีอนุรักษ์ผืนดิน ผืนป่า และส่งต่ออาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภคกัน

รักษ์ป่ากับเราไหม๊

มากกว่าการเป็นฟาร์มที่ขับเคลื่อนการส่งมอบอาหารสะอาด ปลอดภัยสู่ตลาด เราจะพาคุณมาสัมผัสความเป็นชาวม่วงคำกับวิถีที่พวกเราอยู่ร่วมกับป่าและมีอาหารจากป่าตลอดทั้งปี

Package 1 : coming soon

Package 2 : coming soon

Package 3 : coming soon