Get Clean Green Fresh produce from farmers

About us

โป่งแยงฟาร์ม เป็นฟาร์มออแกนิก ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ SDGsPGS ที่เดิมปลูกข้าวไร่ เผือกมันตามฤดูกาลเปลี่ยนมาปลูกแบบวนเกษตร โดยมีไม้ยืนต้นหลักคือ แมคคาเดเมีย ที่เน้นเรื่อง zero waste คือ การใช้ทุกส่วนของแมคคาเดเมียให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุด ภายในแปลงปลูกไม้ผล เช่น อะโวคาโด พลับ มะม่วงผสมผสานกับกาแฟ ไผ่หวาน ผักสวนครัวอื่นๆกว่า 40 ชนิด โป่งแยงฟาร์มยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่นำวัตถุดิบในชุมชน เช่น เคลผง (Kale Powder) ผงกล้วยดิบ น้ำพริกลาบเหนือ สบู่ชาโคลจากถ่านแมคคาเดเมีย มีการร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ มีสมาชิก15 ครัวเรือน เช่น บ้านสวนสุขผสม ทุ่งสะหวันฟาร์มสเตย์ สวนทูนอิน (คุณรงษ์ วงษ์สวรรค์,ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์) โมริเนเชอรัลฟาร์ม บ้านไร่ภูภูมิ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกิจกรรม/workshop ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังทำให้สร้างรายได้เสริม เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตนเองด้วย

บ้านม่วงคำ เป็นชุมชนคนเมือง ที่มีวิถีชีวิตในการทำเกษตรที่หลากหลาย เป็นต้นแบบในเรื่องระบบเกษตร ปัจจุบันยังมีการทำนาข้าวเพื่อบริโภค ณ ทุ่งสะหวันฟาร์มสเตย์ การปลูกพืชผักสมัยใหม่ มีทั้งสมุนไพรฝรั่ง เช่น โรสแมรี่ ออริกาโน่ ไทม์ และแปลงดอกไม้เบญจมาศและกุหลาบต่างประเทศ บ้านม่วงคำยังได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงคนในชุมชนและผู้นำชุมชนมีความตั้งใจที่จะให้เป็นชุมชนโลว์คาร์บอน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป

Our activities

Produce clean food

เราเป็นฟาร์มออแกนิก ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ SDGsPGS ที่เดิมปลูกข้าวไร่ เผือกมันตามฤดูกาลเปลี่ยนมาปลูกแบบวนเกษตร โดยมีไม้ยืนต้นหลักคือ แมคคาเดเมีย ที่เน้นเรื่อง zero waste คือ การใช้ทุกส่วนของแมคคาเดเมียให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุด ภายในแปลงปลูกไม้ผล เช่น อะโวคาโด พลับ มะม่วงผสมผสานกับกาแฟ ไผ่หวาน ผักสวนครัวอื่นๆกว่า 40 ชนิด

Seasonal growing

บ้านม่วงคำ เป็นชุมชนคนเมือง ที่มีวิถีชีวิตในการทำเกษตรที่หลากหลาย เป็นต้นแบบในเรื่องระบบเกษตร ปัจจุบันยังมีการทำนาข้าวเพื่อบริโภค ณ ทุ่งสะหวันฟาร์มสเตย์ การปลูกพืชผักสมัยใหม่ มีทั้งสมุนไพรฝรั่ง เช่น โรสแมรี่ ออริกาโน่ ไทม์ และแปลงดอกไม้เบญจมาศและกุหลาบต่างประเทศ มากกว่านั้นยังมีพืชผักเมืองหนาวจัดส่งไปยังตลาดตลอดปี

Farm community

นอกจากการเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ตลาดแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการร่วมกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดภัยที่ได้รับการตอบรับนี้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ยั่งยืนตลอดทั้งปีในทุกฤดูกาลที่มีการเพาะปลูกพืชผลต่างชนิดแบบหมุนเวียนไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก

Farm tourism

โป่งแยงฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่นำวัตถุดิบในชุมชน เช่น เคลผง (Kale Powder) ผงกล้วยดิบ น้ำพริกลาบเหนือ สบู่ชาโคลจากถ่านแมคคาเดเมีย มีการร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ มีสมาชิก15 ครัวเรือน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกิจกรรม/workshop ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

Pong Yang Farm & Resort

340 Muang Kham Village, Moo 3, Pong Yang, Mae Rim, Pong Yaeng, Thailand, Chiang Mai

Email:Pongyangfarm@hotmail.com / pimpim2007@gmail.com Tel: +66 ( 81 ) 546 5451

FacebookEmailLink